ПОЛИЕСТЕРНИ СМОЛИ

Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
ИмеСъдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251)РазредителВискозитет по Брукфилд при 23° С , mPa.s (ISO 2555)Киселинно число, (100%), mgKOH/g (БДС EN ISO 3682)Хидроксилно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 4629 )Цвят по Гарднер/Хазен (БДС EN ISO 4630)ПриложенияТехническо описаниеБезопасност
Оргапол 800- 60 М60±1M250-55017-2370-85max.2 (Gardner)EM Enamels MetalN/A
Оргапол 1100-55 М55±1M700-120010-15120-135max.2 (Gardner)2KPU/AUTO 2k PU auto-refinishingN/A
Оргапол 100-74 X74±1X 4500-650011-1690-105max.3 (Gardner)2KPU/L 2K PU lacquersN/A
Оргапол 175-75 BA75±1BAC1800-250019-23168-182max.40 (Hazen)2KPU/AUTO 2k PU auto-refinishingN/A
Оргапол Т-50М49-51%М*max 5**IC Industrial coatingN/A

X - ксилол, М - микс от разредители, BA - бутилацетат

Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
ИмеРеактиво-способностВидСъдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251)Вискозитет по Брукфилд , mPa.s (ISO 2555)Време на желиране - min,T°CВреме на желиране - катализираща системаКиселинно число, mgKOH/g (БДС EN ISO 3682)Цвят по Гарднер (БДС EN ISO 4630)Цвят по Хазен (БДС ISO 2211)МодификацииНапрежение на опън при разрушаване, Mpa (БДС EN ISO 527-1,2)Якост на огъване, Mpa (БДС EN ISO 178)Температура на огъване при натоварване, °C (БДС EN ISO 75-1,2)Твърдост по Баркол (ASTM D 2583)ПриложенияТехническо описаниеБезопасност
Виналкид 450 ПHRO65-67950-1250 at 23°C8-16 at 20°C1% Co-1% ,4% MEKP-50max.27max.2*A*min. 128min. 78min. 45FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 550 ПЕ-РHRO64-66550-850 at 25°C6-9 at 25°C1,2% Co-2%, 2% MEKP-50max.30max.2*A/LVmin.70min.140min.67min.50FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 550 ПE-Р/61HRO59-63400-550 at 23°C10-30 at 20°C1 % Co-1% , 2 % MEKP-50max.30max.2*Amin.70min.120min.64min.45FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 550 R 62 LSEHRO61-63500-600 at 23°C10-20 at 23°C1 % Co-1% , 2 % MEKP-50max.30**Amin.68min.130min.68min.45FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 901 ПE-AMRO68-70900-1250 at 25°C3'30''-5'30'' at 35°C2% MEKP-50max.32***min.60min.120min.60min.50FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 901 ПE-A(LV)MRO68-72700-950 at 25°C8-10 at 35°C2% MEKP-50max.32***min.60min.120min.60min.50FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 620 ПE-AMRO58,5-61,5180-320 at 25°C10-20 at 25°C1% MEKP-50max.30*******SF Sanitary faienceN/A
Виналкид 801 ПE-AMRO65-67450-650 at 25°C7-11 at 25°C1,5 % MEKP-50max.32*******SF Sanitary faienceN/A
Виналкид 520 ПДMROmin. 55175-350 at 25°C10-20 at 25°C1%Co-1%, 1,0% MEKP-60max.30*max.300*min.70min.120*min.40ML Machine LaminatingN/A
Виналкид 25 ПЕMRISO64-66600-900 at 23°C6-12 at 25°C1% Co-1%, 1,5% MEKP-50max.30max.2,5*Amin.77min.130min.90*FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 350 НППHRISO/NPG59-61450-650 at 25°C6-9 at 25°C1% Co-1%, 1,5% MEKP-50max.14max.1*Amin.65*min.85min.45FG Fibreglasss articlesN/A
Виналкид 520ПД-59MROrtho59+/-2300-4504-63% Co-6%, 2% MEKP-50max 23max 2**min 70min 120min 95min 40FG Fibreglasss articlesN/AN/A
Виналкид 520ПД-60MROrtho61+/-1,5300-50010-201% Co-1%, 1,1% MEKP-50max 23*max 300*min 70min 120*min 40FGSF Fibreglasss articles Sanitary faienceN/AN/A
Виналкид 451 Р (SMC/BMC)HRO64+/-2%1400-1800 10-16 min1 % Perkadox CH-50 X15-20max 150min 60 MPa min 120 MPamin 110Сmin 50ML Machine LaminatingN/AN/A
Виналкид 350 НПП/66MR66+/-2%900 - 11008-141,0 g Butanox M-50max 14min 65min 3300min 65Cmin 40ML Machine LaminatingN/A

A - ускорена, LV -  с нисък вискозитет, LSE - с намалена емисия на стирен

Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
ИмеВидСъдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251)Вискозитет по Брукфилд , mPa.s (ISO 2555)Време ва желиране - катализираща системаВреме ва желиране - min,T°CТиксотропен индекс - ASTM D 2196-05 (B)МодификацииНапрежение на опън при разрушаване, Mpa (БДС EN ISO 527-1,2)Якост на огъване, Mpa (БДС EN ISO 178)Температура на огъване при натоварване, °C (БДС EN ISO 75-1,2)Твърдост по Баркол (ASTM D 2583)ПриложенияТехническо описаниеБезопасност
Виналкид 550 ПЕ-TALV-1O56-581100-1300 at 23°C15-25 at 23°C2% MEKP-50min. 2,4B/LEmin.60min.120min.79min.50H Hand lay-upN/A
Виналкид 550 ПЕ-TALV-2O55-57800-1000 at 23°C5-10 at 23°C2% MEKP-50min. 2,4B/LE****HS Hand lay-up Spray upN/A
Виналкид 550 ПЕ-TA-LEO56-581100-1300 at 23°C30-40 at 20°C1,5% MEKP-50min.2,8B/FCmin.69min.117min.63min.47H Hand lay-upN/A
Виналкид 550 ПЕ-TA-LSE/BO56-581100-1300 at 23°C15-25 at 23°C2% MEKP-50min.2,8*****H Hand lay-upN/A
Виналкид 550 ПЕ-TALE-LVO56-60800-1000 at 23°C11-21 at 20°C2% MEKP-50min. 2,4B/FCmin.65min.115min.63min.45HS Hand lay-up Spray upN/A
Виналкид 550 ПЕ-TALV-LE-BO55-57800-1000 at 23°C15-25 at 23°C2% MEKP-50min. 2,4*min.65min.125*min.50HS Hand lay-up Spray upN/A
Виналкид 620 ПЕ-TALV-1O59-61300-500 at 25°C7-14 at 25°C1% MEKP-50min.1,0B****HS Hand lay-up Spray upN/A
виналкид 620 ПЕ-TALV-2WO51-53140-240 at 25°C7-12 at 25°C1% MEKP-50min.1,4B****HS Hand lay-up Spray upN/A
Виналкид 25 ПЕ-ATAISO54-56750-900 at 23°C10-20 at 23°C2% MEKP-50min. 2,4B****HS Hand lay-up Spray upN/A
Виналкид 901 Р-ТА-ВHRFGSFML Unsaturated? Fibreglasss articles Sanitary faience Machine LaminatingN/AN/A
Виналкид 520ПД-ТАЛЕ-ВOrtho65800-110015-252% MEKP-50%min 2,5*****FG Fibreglasss articlesN/AN/A
Виналкид 520ПД-ТА-ВЛЕOrtho57+/-1,5800-110020-271,5% MEKP-50min 1,8Amin 70min 120min 95min 40FGSF Fibreglasss articles Sanitary faienceN/AN/A
Виналкид 550 ПЕ-ТА-ЛВOrtho58+/-2600-80020-301,5% MEKP-50min 3Amin 65min 115min 63min 40FGSFML Fibreglasss articles Sanitary faience Machine LaminatingN/AN/A
Винакид 550ПЕ-ТOrtho57+/-11100-130030-400,6 % Co-1%, 1,5 % MEKP-50min 2,4*min 69min 11763min 48FGSFML Fibreglasss articles Sanitary faience Machine LaminatingN/AN/A

A - ускорена, Т - толуен, LV - с нисък вискозитет, LE / LSE - с намалена емисия на стирен, FC - с бързо втвърдяване, W - с бял цвят, B - със син цвят

Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
ИмеВидСъдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251)Вискозитет по Брукфилд , mPa.s (ISO 2555)Време на желиране - min,T°CВреме на желиране - катализираща системаТиксотропен индекс - ASTM D 2196-05 (B)ПриложенияТехническо описаниеБезопасност
Изофталов Гелкоат G-2-AISO63-6733000-43000 6000-9000 at 25°C10-15 at 20°C2 % MEKP-50min. 5.0H Hand lay-upN/A
Изофталов Гелкоат G-2-A-SISO59-633500-7000 at 25°C10-18 at 25°C2 % MEKP-50min. 5.0S Spray upN/A
ИЗО Топкоат БялИЗО67+/-2%5000-800010-202% MEKP-50min. 4,5HS Hand lay-up Spray upN/AN/A
Ортофталов Гелкоат Г-1-АОРТО65+/-2%33000-43000 sp. 2, 2 rpm10-15min. 5,0H Hand lay-upN/AN/A
Изофталов Гелкоат Г-2-БялИЗО65+/-23000-400012-182% MEKPmin 4,5S Spray upN/AN/A
ИЗО/НПГ Гелкоат Г-3-АИЗО/НПГ55+/-2%6000-80006-13min.5S Spray upN/AN/A

A - ускорена, ИЗО - изофталова ненаситена полиестерна смола, НПГ - неопентил гликолова ненаситена полиестерна смола, С - соево или слънчогледови масла