Click to enable map

Контакти:

Разван Гарбур
Изпълнителен директор
Тел.: 082 886 302
Факс: 082 886 340

Андреа Астратинеи
Финансов Мениджър
Тел.: 082 886 220

Евгения Георгиева
Главен Счетоводител
Тел.: 082 886 223

Елена Райкова
Търговски Мениджър
Тел.: 082 866 340
Факс: 082 866 340
email:

Детелина Здравкова
Мениджър Доставки
Тел.: 082 886 327
email:

Линда Симеонова
Ръководител РВКК
Тел.: 082 886 340
Факс: 082 886 340
email:

Стефка Василева
Експерт Продажби
Тел.: 082 886 340
Факс: 082 886 340
email:

Техническа поддръжка
Тел.: 082 886 340
email:

Миряна Белчева
Експерт Продажби
Тел.: 082 886 340
Факс: 082 886 340
email:

Адрес: България, гр. Русе, бул. Трети март 21, ПК 7000