АМИНО СМОЛИ

Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
ИмеСъдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251)РазредителВискозитет по Брукфилд при 23°С , mPa.s (ISO 2555)Киселинно число, (100%), mgKOH/g (БДС EN ISO 3682)Свободно съдържание на формалдехид, %Цвят по Гарднер (БДС EN ISO 4630)ПриложенияТехническо описаниеБезопасност
Карбамидна смола К315-55Б55±1.5B150-250max.3.5max.0.9max.2TC Termoreactive coatingsN/A
Меламинова смола М514-60IB60±1.5i-B600-900max.2max.4max.2L LacquersN/A

iB - изобутанол, Б - със син цвят