Оргахим възобновява производството на смоли в завода в Русе, след инвестиция от 3,6 милиона Евро

Русе, 8 Май 2014 г.

Групата Поликолор-Оргахим, регионален лидер в производството на смоли, лакове и бои в Югоизточна Европа, възобновява производството на смоли в завода си в Русе (България), след инвестиция от 3,6 милиона Евро в модернизирането и реконструкцията на завода.

С годишен производствен капацитет от 20,000 тона, заводът ще доставя суровини за производители на смоли, лакове и бои в цяла Европа, но също така и за компании, които работят в други сфери, например машиностроенето, автомобилни компоненти, мебели, оборудване за вятърни турбини и т.н.

След инцидента през 2012 г., който се отрази не само на компанията и производството на смоли, а и на цялата общност на град Русе, днес заставаме пред вас с добри резултати и добри новини. Радваме се, че за това кратко време постигнахме двойна цел: да възобновим важен актив на групата и да построим една от най-модерните производствени инсталации от този тип в Европа. Нашите усилия да възобновим завода не беше концентриран само върху реконструкцията, но и в инвестиране в най-модерните технологии
Йон Флореску, Председател на Борда на Директорите на групата Поликолор-Оргахим.

Реконструкцията на цеха за смоли, един от най-важните активи на групата Поликолор-Оргахим включва обширен план за модернизация, автоматизация и контролиране на промишлените процеси, като делът на този разход от общата инвестиция надвишава 65%.

Възобновяването на производството на смоли ще има непосредствен ефект върху ускоряването на разрастването на бизнеса за Поликолор-Оргахим и ще помогне за постигането на средносрочните и дългосрочните цели на групата. Затова, когато започнахме възстановяването на завода, главният избор беше да направим голяма крачка напред от гледна точка на качество и производителност
заяви Мариус Вакаройу, Изпълнителен Директор на Поликолор-Оргахим

Програмата по модернизирането се проведе през последните 15 месеца и включваше сътрудничество с доставчици, които са световни лидери в областта си. Сред тях са световноизвестни компании като Siemens, Festo, Samson и JUMO от Германия, Eaton, Donaldson и Emerson от САЩ, Danfoss от Дания и др.

Новият цех смоли е оборудван съгласно най-високите европейски стандарти. Имаме най-ефективната система за подаване и разпределение на електроенергия в България и най-добрата система за автоматизация и контрол, инсталирана в завод за смоли в Югоизточна Европа, което позволява едновременно контролиране на 10 000 параметъра. Осигурихме най-добрата модерна система за пожароизвестяване и пожарогасене, както и оборудване което намалява техническите загуби, предоставя по-ефективна употреба на електроенергия и спомага за опазването на околната среда. По време на процеса по възобновяване работихме с повече от 20 подизпълнители в България
обясни Разван Михай Гарбур, Изпълнителен Директор на Оргахим Резинс

Оргахим Резинс доставя смоли на компании от Румъния, България, Гърция, Сърбия, Унгария, Австрия, Франция, Бенелюкс, Италия и Чехия.


Основана през 1901 г., заводът за смоли на групата Поликолор-Оргахим преустанови производство в началото на 2012 г., заради пожар. Производството беше възобновено през Май 2014 г.